H

Psykoterapi.
 

Terapi finder sted som samtale og er en fremadrettet proces, der defineres af, hvad du gerne vil opnå.

Formålet med terapi er, at du får øget bevidsthed om dig selv og de handlemuligheder, der kan bringe dig nærmere dine mål.


Dette foregår ved, at du fortæller om dig selv og din situation. Gennem terapi og dialog kan du udforske og afdække forskellige aspekter, for eksempel hvordan dine følelser er inderst inde, hvilke signaler din krop giver dig, eller hvilke tanker og forestillinger, du gør dig om din situation.

Terapi er træning i at mærke sig selv

Terapi kan også siges, at være en opmærksomhedstræning i, at mærke dig selv og at acceptere, det der er dig lige nu.

Terapi fokuserer vi på den oplevede her-og-nu interaktion mellem klient og psykoterapeut for sammen at undersøge, hvordan du møder livet og, hvordan du er sammen med dig.


Psykoterapi er et tilbud til alle, der ønsker større psykiske velvære, sundhed og forandringer i sit liv.

Med psykoterapi udvider du din bevidsthed om dig selv og kommer i kontakt med de dybere lag i din personlighed. Det gør at du bliver i stand til at forandre dit liv og opnå mere livsglæde og energi.

Jeg håber at du vil overveje at give dig selv muligheden, hvis du føler dig stesset, trist, uoplagt ,mangler livsglæde, er angst, ensom, syg eller har været ude for tab og traumaer, ja om du føler at livet er svært. Hvis du vil ha´støtte til at se flere muligheder i dit liv.

Formålet med at gå i terapi er, at du finder hjælp, støtte og inspiration til at skabe den forandring i dit liv, som du ønsker.

Et terapeutisk forløb er baseret på ærlighed, åbenhed, tillid, engagement og er et samarbejde mellem dig og mig.

  Samarbejdet indebærer, at du er villig til at:

  -mærke og tale om det, der optager dine følelser og tanker

 -arbejde med dine muligheder og begrænsninger

 -undersøge de valg og dermed også fravalg du træffer

 -få øje på dit ansvar eller mangel på samme i forskellige relationer

  I terapien er jeg:

  -nærværende og respektfuld

-undersøgende overfor de forhold der kommer frem i terapien

-ansvarlig for de terapeutiske rammer

-bevidst om mine begrænsninger som psykoterapeut

-løbende under efteruddannelse og supervision

  Tavshedspligt:

Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt, således at jeg under ingen omstændigheder må videregive oplysninger om mine klienter til anden side. Dette gælder også sociale myndigheder, politi og andre offentlige instanser.

Hildigunn Tausen  | Tlf.: 53 37 07 77